Cookie Policy

                                                               TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL A.Ş.
                                                                                   ÇEREZ POLİTİKASI
1. ÇEREZLER HAKKINDA AYDINLATMA
Turkish Petroleum International A.Ş. olarak, sizlere daha iyi bir web sitesi hizmeti sunmak için, web sitemizde çerezler kullanmaktayız.
Kurumumuz, bu politika ile web sitemizde kullanılan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüklerine uymak amacıyla bilgilendirmede bulunmaktadır.


1.1. Çerez Nedir? Neden Kullanılır?
Çerez, en yalın ifade ile bir web sitesini kullandığımız süre boyunca; kullanım alışkanlık ve tercihlerinizi sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanır. Çerez kullanımı ile amaçlanan temel hususlar şunlardır;• Web sitesinin işlevselliği ve performansını artırarak, sizlere daha iyi bir web deneyimi sunmak,
• Web sitemizi geliştirerek yeni hizmetler sunmak ve bu hizmetleri tercihlerinize özel kişiselleştirmek,
• Web sitemizin ve sizlerin ticari ve hukuki güvenliğini sağlamak.


1.2. Çerez Türleri
Genel olarak çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre sınıflandırılabilmektedir.


1.2.1. Amaçlarına Göre Çerezler
Çerezler kullanılma amacına göre; kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri olarak gruplandırılabilir.
a. Kesin gerekli çerezler: Web sitesinin faaliyet göstermesi için gereken zorunlu çerezlerdir. Kullanıcı hesabı oluşturmamız, giriş yapmamız ve birçok işlevi hızlı adımlarla gerçekleştirmemizi sağlar. Kesin gerekli çerezler olmadan web sitelerinin bazı özellikleri devre dışı kalabilir. E-alışveriş sitelerinde aldığımız ürünlerin sepette tutulmasına sağlayan çerezler bu gruba örnek olabilir.
b. Tercih çerezleri: İşlevsel çerez grubuna girmektedir. Web sitesinde geçmişte yaptığımız kullanıcı adı, dil seçeneği, bulunduğumuz bölge, parola bilgisi, gibi seçimleri hatırlamak için izin verir. Bu şekilde web sitesi işlevlerini kolaylaştırarak daha iyi bir tarama deneyimi sunar.
c. İstatistik çerezleri: Kullanıcıların web sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgileri toplayan performans çerezleridir. En sık görüntülenen sayfalar, hata mesajları, tıklanan bağlantılar gibi bilgileri depolar. İstatistiki çerezlerin topladığı bilgiler kullanıcı profilini tanımlamaya yönelik değildir. Bilgiler bir toplama ait olup web sitesi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılır.
ç. Pazarlama çerezleri: Reklam, pazarlama gibi işlevleri sağlayan çerezlerdir. Kullanıcıların tarama davranışlarına göre reklamlar sunmak için kullanılırlar. Aynı zamanda reklamların görülme sıklıkları ile reklam kampanyalarının etkinliklerini değerlendirmede kullanılır. Bu çerez grubu kalıcı olarak depolanmaktadır.


1.2.2. Depolanma Sürelerine Göre Çerezler
Çerezler verinin saklandığı süreye göre; kalıcı ve oturum çerezler olarak ikiye ayrılır.
a. Kalıcı çerezler: Uygulamayı veya tarayıcıyı kapattıktan sonra da cihazımızda kalan çerezlerdir. Web sitesine tekrar döndüğümüzde bilgilerimizi hatırlar. Kalıcı çerezler kullanıcı tarafından silinme veya belirlenen son kullanma tarihine kadar sürücüde yer almaktadır. Belirlenen son kullanım tarihi E-Gizlilik Direktifine göre en fazla 12 aydır.
b. Oturum çerezleri: Veriler kullanıcının oturumu sonlandırma anına kadar depolanır. Kısa süreli geçici çerezlerdir. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı verilerin geçici olarak tutulmasıdır.


1.2.3. Oluşma Kaynaklarına Göre Çerezler
Çerezin cihaza yerleştiği kaynağa göre; birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri olarak iki sınıfa ayrılır.
a. Birinci taraf çerezleri: Doğrudan ziyaret edilen platform tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.
b. Üçüncü taraf çerezleri: Ziyaret edilen web sitesi dışındaki üçüncü taraflarca cihazımıza yerleştirilen çerezlerdir. Üçüncü taraflarca, kullanıcı hakkında bilgi toplamak ve onun web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanıcıya göre düzenlenmiş bir web hizmeti sunmak için kullanılırlar.


1.3. Web Sitemizde Kullandığımız Çerezler
Web sitemizde aşağıda yer alan zorunlu çerez kullanılmaktadır.

Servis Sağlayıcı

Kullanılan Çerez

Çerez Türü

Çerez Amacı

Çerez Süresi

Web Server

JSESSSIONID

Session Cookie

This cookie is used by the web server to distinguish the user.

During the current session

 

1.4. Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kaydedecek şekilde tanımlanmıştır. Çerez kullanımı ile web siteleri daha işlevli olarak hizmet verebilmektedir ancak dilerseniz bilgisayarınızda bulunan çerezleri silebilir ve tarayıcınızda çerez yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bu durumda sitenin tüm özelliklerini kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz.


2. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?
KVKK Kanununun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi olarak, kişisel verileriniz ile ilgili her zaman veri sorumlusuna başvurarak;
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.


3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR HAKKINDA
Kişisel verileriniz, yukarıda bahsettiğimiz veri işleme amaçları doğrultusunda elde edilirken, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve kişinin temel hak ve özgürlükleri gözetilerek; iş ortaklarımıza, destek hizmeti aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, yetkili kamu kurumlarına ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.