SAY-21PJSM-84 TPIC’e Ait Batman Bölge Köseler 3-5 Lokasyonu Taş Duvar Ve Beton Hendek İşi

SAY-21PJSM-84 TPIC’e Ait Batman Bölge Köseler 3-5 Lokasyonu Taş Duvar Ve Beton Hendek İşi

14.01.2022 10:30:00

Şirketimizin ihtiyacı olan ve ekli tabloda yer alan yapım işi satın alınacaktır.

Birim fiyat teklif cetvelinizi son teklif verme tarihinden önce e-posta usulü ile göndermenizi rica ederiz.

Açıklamalar

1

Teklif Verme Şekli: Teklifler e-posta usulü ile gönderilecektir.

2

Tekliflerin Gönderileceği Adres: teklif07@tpic.com.tr adresine gönderilecektir.

Mail konu satırına SAY-21PJSM-84 ve teklif verecek firma adı yazılarak gönderilecektir.

3

Son Teklif Verme Tarihi: 14/01/2022  Cuma günü saat 10:30’dur. Bu tarihten sonra kayda alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4

Geçici Teminat: Alınmayacaktır.     Kesin Teminat: Alınacaktır.

5

Teslim Yeri:  Köseler-3/5  Batman ili, Kozluk ilçesinde yer almaktadır

Teklif Geçerlilik Süresi: 2 ay

6

Tekliflerin sunulma şekli

1-İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış birim fiyat teklif cetveli taratılarak teklif e-postasında yer aldığı şartlar çerçevesinde tek bir mail olarak ve sadece idaremiz (teklif07@tpic.com.tr) adresine e-posta yolu ile gönderilir.

2-İş Deneyim Belgesi, (İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'sinden az olmamak üzere, alım konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. Benzer İşer A grubu işler)

3- Varsa İş Ortaklığı Beyannamesi

4-Ticaret Sicil Gazetesi

5-Yer Görüldü Belgesi

6- İmza Sirküsü

7- İmza Beyannamesi

8- Tebligat Adresi Beyanı

Not: Bu teklif kapsamında ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat unsuru dikkate alınarak belirlenecektir.

Not: N :1,2