Davranış Odaklı Güvenlik Kültür Gelişimi ve Liderlik Programı Lansmanı

Davranış Odaklı Güvenlik Kültür Gelişimi ve Liderlik Programı Lansmanı

20.02.2024 10:00:00

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin vurgulandığı “Davranış Odaklı Güvenlik Kültür Gelişimi ve Liderlik Programı” lansmanı, Genel Müdürümüz Sn. Halim Çakmak öncülüğünde “Güvenli Enerjinin Görünür Kahramanları” sloganı ile Saygıdeğer Yöneticilerimiz ve Değerli Katılımcılarımızın teşrifleriyle Ankara The Green Park Hotel’de gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile TPIC çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde Wellbeing projesinin uygulanması amaçlanmaktadır. Söz konusu proje ile üst yönetim, yönetim kademesi ve tüm çalışanlarda güvenlik kültürü davranışlarını şekillendirmek ve bu sayede iş kazalarını azaltarak ilgili işyerlerinde sağlık ve güvenlik performansının arttırılması hedeflenmektedir.