Milli Enerji Politikası Kapsamında MTA ve TPIC İşbirliği Anlaşması İmzalandı.

Milli Enerji Politikası Kapsamında MTA ve TPIC İşbirliği Anlaşması İmzalandı.

1.01.0001 00:00:00

Enerji alanında Türkiye'yi bir üst seviyeye taşımak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaya konulan, güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik temelinde şekillendirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası”, ülkemizin önümüzdeki yıllarda bölgesel ve küresel enerji piyasasında izleyeceği stratejileri belirlemektedir. Politikada; arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenleri gibi konular ön plana çıkmaktadır. Mevcut ve yapımı devam eden boru hatları, LNG yatırımları ve depolama tesisleri gibi arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejiler, yenilenebilir enerji yatırımları, nükleer santrallerin ekonomiye kazandırılması yönündeki çalışmalar, maden teknolojilerinin yerlileştirilmesi ve süreçlerde yerli ekipman ve işgücü kullanılması gibi stratejiler Milli Enerji ve Maden Politikası’nın önemli amaçları arasındadır.

Arz güvenliğinin maden politikası tarafı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK tarafından gelişmeye en açık alan olarak ifade edilmektedir. Bu strateji, tüm madenler için yeni bir süreç olmak üzere başlatılmıştır. Bu bağlamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılında 2 milyon metre maden sondajı yapması hedeflenmektedir. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, iş hacmi artan MTA’nın sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, 29 yıllık saha servis hizmetleri tecrübesine sahip TPIC’e önemli bir görev verilmiştir. Bu bağlamda, 12 Ekim 2017 tarihinde TPIC ve MTA arasında 5 yıl süreli ‘Karot Sondajı’ Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında TPIC, yılda en az 1 milyon metre olacak şekilde sondaj yapacaktır. Anlaşmaya MTA adına Genel Müdür Cengiz ERDEM ve TPIC adına Genel Müdür Ahmet TÜRKOĞLU imza attılar.