TP-TPIC Devir Protokolü Tamamlandı.

TP-TPIC Devir Protokolü Tamamlandı.

1.01.0001 00:00:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Milli Enerji Politikası kapsamında, 12/6/2017 tarih ve 2017/10472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Petrolleri A.O’ (TPAO)ya ait servis hizmetlerinin, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’ye bağlı kuruluşu Turkish Petroleum International Company (TPIC)’e devredilmesi süreci, iki şirketin de özverili çalışmaları sayesinde, 30 Kasım 2017 tarihinde TPAO Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle tamamlanmış bulunmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonunda, TPIC Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Türkoğlu ile TPAO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Melih Han Bilgin arasında imzalanan devir protokolüyle; TPIC’in yurt içi ve yurt dışı arama-işletme ruhsatlarının TPAO’ye devri, TPAO servis hizmetleri personelinin TPAO bünyesinde çalışmaya devam etmesi gibi konularda mutabık kalınmıştır.

Genel Müdür Yrd. Süleyman Çalık (TPAO), Genel Müdür Melih Han Bilgin (TPAO), Genel Müdür Ahmet Türkoğlu (TPIC), Genel Müdür Yrd. İlhan Çelik (TPIC)

Uzun yıllara dayanan birikimiyle yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarıyla Türkiye’nin petrol ve doğalgaz sektörünün girişimine ve gelişimine katkı sağlayan TPAO, bu mutabakatla asıl faaliyet alanı olan arama ve üretime odaklanacaktır. Yurt içinde ve uluslararası arenada Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Kolombiya, KKTC, Bangladeş gibi birçok ülkede arama-üretim, petrol saha hizmetleri, petrol&petrol ürünleri ticareti, dağıtım gibi faaliyetler yürütmüş veya yürütmekte olan TPIC ise, mutabakat kapsamında, petrol saha hizmetleri(sondaj, kuyu tamamlama, workover), petrol&petrol ürünleri ticareti ve jeofizik operasyonlara odaklanacaktır.