SAH-21KSM-1468 Veri Toplama İşlerinde Kullanılmak Üzere Vasıfsız İşçilik Hizmeti Alımı