SAY-22PJSM-98 TPIC'e Ait Batman Bölge Öncülü-1, Bölümlü-1, Köksalan-1, Başalan Bedinan -1 Ve Kulavuztepe-4 Lokasyonlarına Ait Yol Ve Lokasyon İşleri

SAY-22PJSM-98 TPIC'e Ait Batman Bölge Öncülü-1, Bölümlü-1, Köksalan-1, Başalan Bedinan -1 Ve Kulavuztepe-4 Lokasyonlarına Ait Yol Ve Lokasyon İşleri

25.01.2022 15:00:00

25.01.2022 Salı günü saat 15.00'te SAY-22PJSM-98 dosya referans numaralı TPIC'e Ait Batman Bölge Öncülü-1, Bölümlü-1, Köksalan-1, Başalan Bedinan -1 Ve Kulavuztepe-4 Lokasyonlarına Ait Yol Ve Lokasyon İşleri ihalesi yapılacaktır.

İhale dokümanlarına alt kısımdan ulaşılabilir.

İhale dokümanı ve ihale tarihi 20.01.2022 tarihinde ekli zeyilname düzenlenerek revize edilmiştir.

Detaylı bilgi için Mustafa Gönül ile iletişime geçilebilir: +90 (312) 285 44 55 (5571)