İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları yönetim stratejimiz, vizyon ve misyonumuza uygun, dünya standartlarında kabul gören insan kaynakları yönetim anlayışını benimseyerek, çalışanlarımızda motivasyon ve bağlılık oluşturmaya, verimliliğin arttırılmasının unsuru olan doğru işe doğru insanı seçmeye ve yerleştirmeye önem veren, gelişim ve çalışan sağlığı için eğitimleri çalışmalarının merkezinde bulunduran, başarı ve bağlılıkların teşvik edildiği, doğru ve etkili iletişim ile huzurlu çalışma hayatının sürekliliğini sağlayan, güvenilir, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı ve yenilikçi, hedefler belirleyen ve bunlara ulaşmak için çalışan, değer yaratan, iş birliğine açık ve katılımcı profile sahip, değişen şartlara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen bireyler için çalışılması ayrıcalıklı, uygulamalarıyla örnek bir şirket olmaktır.

Seçme ve İşe Alım
Şirketimizin, insan kaynakları planlaması neticesinde ortaya çıkan personel ihtiyacı ilgililer tarafından değerlendirmeye alınır. İhtiyaç duyulan pozisyonlar, internet sitemiz aracılığıyla duyurulur. İş tanımlarımıza ve kurum kültürümüze uygun adaylar, ön görüşmeye tabi tutulup yetkinlik bazında ölçümlenmesi yapılır. İşe kabul edilen yeni çalışanımıza, işe alışma ve kurum ile bütünleşme süreci uygulanır.

Çalışanlarımıza Bakış Açımız
1988’den itibaren uluslararası alanda adından başarı ile söz ettiren bir şirket olmamızın arkasında, özverili çalışanlarımızın bulunduğunun bilincindeyiz. Nitelikli iş gücümüzün bireysel kariyer planları, organizasyonumuzun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmektedir. Bireysel hedefler ve şirket hedeflerimizi uzlaştırılarak, olumlu bir çalışma iklimi yaratılmasını amaçlamaktayız. Kültürel farklılıkları zenginliğimiz olarak görüp, artı bir güç birliği (sinerji) yaratmak amacıyla bu durumdan faydalanmaktayız. Çalışanlarımızın bireyselliklerine saygı göstermek ve ayrımcılığa neden olabilecek uygulamalara geçit vermemek bizi biz yapan en önemli yönlerimizin başında gelmektedir.

Organizasyonumuzdaki tüm çalışanlarımız ile güç birliği yaparak, stratejik amaçlarımızı gerçekleştirme noktasında hedeflerimize emin adımlarla yürümekteyiz.