Genel Müdürün Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız;

Uluslararası platformda petrol ve doğalgaz faaliyeti göstermek üzere TPAO’ya bağlı olarak kurulan Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC), 32 yılı aşkın süredir arama ve üretim, saha servis hizmetleri, petrol ticareti ve dağıtımı alanlarında, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya, Orta ve Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarında kendini başarılarıyla kanıtlayan ve günümüz itibariyle birçok iş kolunu bünyesinde barındıran bir şirket olarak etkin faaliyetlerini sürdürmektedir. TPIC, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonu ve desteği çerçevesinde, Türkiye’nin milli enerji ve maden politikası ve ilgili stratejilerini gözeten ve buna bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında yerinde atılımlar yapan saygın bir şirket olma çabalarına kararlılıkla devam etmektedir. TPIC, kurumsal vizyonu ve stratejisi çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sektörel marka algısını güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda rekabetçi, dinamik, saygın ve aktif rol alarak; ülkemizin arz güvenliğine ve refahına katkıda bulunmak üzere, yürüttüğü mevcut projelerinin yanında, yeni yurt dışı projeler üreterek farklılık yaratmayı ve insan kaynağımızın yeteneklerini geliştirerek etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Gerektiğinde, kamu kimliği ve özel sektör kabiliyetlerini en iyi şekilde manevra ederek fırsata çevirebilmesi, uluslararası arenada TPIC’ in elini güçlendiren ve hızlı atılım yapmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri olmuştur. Küreselleşme dinamiklerini yakından takip eden ve uluslararası servis şirketlerinden biri olma yolunda çok ciddi adımlar atan TPIC’ in, Sondaj ve Karotlu Sondaj Hizmetleri, Saha Servis Hizmetleri, Offshore Sismik  ve Kara Sismik Hizmetleri ile Petrol Ticareti alanlarındaki faaliyetleri istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

TPIC’ in başarı yolculuğunda ve bugün geldiği konumda, en önemli payın değerli çalışanlarımıza ait olduğunun bilinciyle, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

 
EDİP MÜYESSEROĞLU
Yönetim Kurulu Başkan V. & Genel Müdür